...

Polityka Plików Cookies

DEFINICJE

„Administrator” – WEST COAST REAL ESTATE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-532), ul. Rakowiecka
32A lok. 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000802188, NIP: 521-387-34-30, REGON: 384073174.
„Cookies” – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach,
za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
„Urządzenie” – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do
strony internetowej Administratora.
„Użytkownik” – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być
świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną.

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej www.westcoastre.eu („Serwis”) wykorzystuje pliki
  Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości
  stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
  internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i
  odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia
  statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
  internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu
  strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji
  Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających
  ze strony internetowej Administratora.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
  momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z
  pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
  osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich
  skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich
  usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
  osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 6. Serwis wykorzystuje następujące technologie śledzące podmiotów trzecich:
  A. wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, LinkedIn, YouTube – poprzez wtyczki można
  bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać
  informacje, że Użytkownik odwiedza stronę ze swojego adresu IP. Informujemy, że jeżeli
  Użytkownik odwiedza Serwis będąc jednocześnie zalogowany na swoje profile społecznościowe,
  wówczas informacja o jego wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych.
  Nawet jeśli Użytkownik nie jest zalogowany, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać
  informacje o adresach IP. Nie dysponujemy informacjami od platform społecznościowych o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji
  dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponujemy kontakt bezpośrednio z
  serwisami i zapoznanie się z ich politykami prywatności. Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy
  społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące ich wizyt w Serwisie, rekomendujemy
  wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych;
  B. narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak Google Analytics – usługa polegająca na
  analizowaniu usług i działań internetowych. Szczegóły dotyczące tej usługi Google dostępne są
  pod linkiem: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision . Google
  Analytics wykorzystuje pliki Cookies. Użytkownik ma możliwość wyłączenia funkcji zapisywania
  plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak
  ryzyko, że doprowadzi to do sytuacji, w której nie będzie możliwości skorzystania w pełni ze
  wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania
  korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników.
  Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkowników z tej
  strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google
  zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych
  przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google dostępne są pod
  linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz
  https://policies.google.com/technologies/partner-sites .
  SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W
  przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej
  natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając
  warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany
  ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
  internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w
  taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki
  internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe
  informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
  (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
  internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
  internetowej Administratora.
 5. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
  internetowej.
  Scroll to Top